Contact Us

Central Expenditure Evaluation Unit
Department of Public Expenditure and Reform Government Buildings
Upper Merrion Street
Dublin 2
Ireland
Tel: +353 1 676 7571
LoCall: 1890 66 10 10
Fax: +353 1 678 9936
vfm@per.gov.ie

Aonad Meastóireachta Caiteachais Lárnach
An Roinn Caiteachas Phoiblí agus Athchóirithe
Tithe an Rialtais
Sráid Mhuirfeán Uacht
Baile Átha Cliath 2
Eire Tel: +353 1 676 7571
LoCall: 1890 66 10 10
Fax: +353 1 678 9936
vfm@per.gov.ie